Adviseur bij het HARING project
– Voorzitter themagroep Kennislacunes
– Ondersteuning voor de themagroep Opstellen van aanbevelingen