Beoordeling met AGREE gevolgd door verbetering van een richtlijn

De kwaliteit van een bestaande richtlijn kan worden beoordeeld met het AGREE instrument. Om de kwaliteit van richtlijnen te kunnen beoordelen werd dit instrument werd in 2003 ontwikkeld door een internationale groep richtlijnmakers en onderzoekers. Sindsdien is AGREE veelvuldig gebruikt, maar ook veelvuldig aangepast. Dit bracht de makers van AGREE er toe te onderzoeken welke onderdelen van AGREE essentieel zijn om te meten wat het beoogt te meten. Dit heeft geleid tot een herziene versie genaamd AGREE II. Dit instrument bevat 6 domeinen. Ieder domein wordt middels een aantal items geëxploreerd. Het Agree instrument en ook een  Nederlandse versie daarvan is via de website van Agree te downloaden. Ook kan men hier andere hulpmiddelen vinden.

 

 

De volgende domeinen komen aan bod:

– onderwerp en doel
– betrokkenheid van belanghebbenden
– methodologie
– helderheid en presentatie
– toepassing
– onafhankelijkheid van de opstellers

Nadat de richtlijn met AGREE is beoordeeld, kan worden vastgesteld op welk gebied er mogelijk tekortkomingen bestaan. Daar laat POST VOOR ZORG het echter niet bij. Vervolgens kan bekeken worden of deze tekortkomingen kunnen worden opgelost. Wanneer dat het geval is kan onderhoud van de richtlijn er toe leiden dat deze volledig voldoet aan de eisen van AGREE , waardoor het vertrouwen in de kwaliteit van de richtlijn na toetsing met AGREE zal toenemen.