Het medicijn Truvada (combinatie van emtricitabine en tenofovir) wordt veel gebruikt voor de behandeling van patiënten die met HIV zijn geïnfecteerd, om AIDS te voorkomen. Het middel zou volgens de New Scientist nu echter ook overwogen te worden voor de preventie van HIV infectie, dus voordat blootstelling aan HIV heeft plaatsgevonden. Volgens een bericht van Gilead, de fabrikant van het middel zou een expert commissie van de Food and Drug Administration (FDA) op 10 mei met 19 stemmen voor en 3 tegen voor registratie van het geneesmiddel te hebben gestemd voor die indicatie. Wanneer de FDA dit daadwerkelijk goedkeurt kan het middel worden voorgeschreven aan niet geïnfecteerde mannen die risico op HIV infectie lopen. Een definitieve beslissing wordt op 15 juni genomen. Dat zou een opzienbarende beslissing zijn.

Maar is deze ontwikkeling wenselijk?
Het is aannemelijk dat de traditionele preventieve maatregelen minder aandacht krijgen, waardoor er misschien niet minder maar juist meer besmetting zal optreden. Niet iedere risiconemer zal zich het middel immers kunnen veroorloven. Nog zorgwekkender is de ontwikkeling van resistentie van het virus tegen deze middelen. Dat kan vooral gebeuren als personen die het middel krijgen al virussen in hun bloed hebben. En dit kan daarmee het succes van de tegenwoordig zo succesvolle behandeling van AIDS patiënten ondermijnen. In Nederland zou men om die reden niet snel dit besluit nemen. Maar het treurige is dat resistentievorming een globaal probleem is, dat helaas maar in weinig landen serieus wordt genomen.

De FDA doet er goed aan om bij de definitieve besluitvorming een ander besluit te nemen, als ze de preventie van AIDS serieus neemt.