In 2011 werd de derde herziening van de richtlijn osteoporose en fractuurpreventie voltooid. Piet Post was namens het CBO projectleider bij de ontwikkeling van deze richtlijn. Al bij de start van deze herziening spraken de werkgroepleden unaniem de wens uit dat deze richtlijn goed geïmplementeerd zou worden. Hiervoor zijn een aantal hulpmiddelen ontwikkeld om de implementatie te bevorderen, zoals een samenvattingskaart, een patiëntenversie van de richtlijn en een keuzehulp. Een volledige beschrijving van de implementatie-activiteiten is te vinden in hoofdstuk 10 van de richtlijntekst. Een van de voor dit doel ontwikkelde hulpmiddelen is een diaserie, waarin de hoofdpunten uit de richtlijn worden besproken.  Deze diaserie is recentelijk beschikbaar gekomen. Onder leiding van de voorzitter van de werkgroep, reumatoloog Prof. dr. Willem Lems, verzorgden alle ‘vraagvoorzitters’ enkele dia’s over hun onderwerp. (de richtlijn werd ontwikkeld aan de hand van 9 uitgangsvragen, waarbij voor iedere vraag een voorzitter werd benoemd). Deze vragen waren (vraagvoorzitter):

  1. Welke diagnostiek is geïndiceerd bij een patiënt (man of vrouw) met een klinische fractuur na de leeftijd van 50 jaar? ( S. van Helden)
  2. Bij welke patiënten is op grond van een hoogrisicoprofiel nadere diagnostiek (bmdmeting van de wervelkolom en heup) geïndiceerd? (J. van den Bergh)
  3. Op welke wijze dient het valrisico in de diagnostiek en behandeling van patiënten met een verhoogd fractuurrisico te worden geïntegreerd? (H. Verhaar)
  4. Bij welke patiënten (met osteoporose) dient vitamine D-suppletie plaats te vinden en in welke dosering? (P. Lips)
  5. Wat is de plaatsbepaling van nieuwe medicatie (strontiumranelaat, PTH 1-34 en 1-84, zoledronaat, denosumab)? (P. Geusens)
  6. Welke effecten hebben osteoporose bevorderende medicamenten op het ontstaan van osteoporose? (P. Lips)
  7. Welke bijkomende ziekten hebben invloed op het ontstaan van osteoporose? Welke diagnostiek en behandeling dienen patiënten met osteoporose en comorbiditeit te ontvangen? (R. de Nijs en G. Leusink)
  8. Is de diagnostiek en/of de behandeling van osteoporose bij mannen verschillend aan die van vrouwen? (P. Elders)
  9. Welke effecten heeft osteoporose op de arbeidsparticipatie?  Wat is de belastbaarheid van patiënten met osteoporose? (M. Ligthart)

De dia’s zijn te gebruiken door iedere zorgprofessional die de hoofdpunten uit de richtlijn met zijn/haar collega’s wil bespreken. Het is mogelijk de gehele presentatie te tonen, maar het is ook mogelijk om slechts een selectie van deze dia’s te gebruiken. De richtlijnwerkgroep moedigt het gebruik van de dia’s van harte aan om bekendheid met de richtlijn en ook het feitelijke gebruik te stimuleren.

De diaserie is hier te downloaden: Diaserie derde herziening richtlijn osteoporose en fractuurpreventie 2011