Wie gebruikt GRADE?
Kan GRADE wel gebruikt worden als er geen of weinig wetenschappelijk bewijs is?
Moeten altijd GRADE profles of Summary Of Findings (SOF) worden gemaakt ?
Wat levert het gebruik van GRADE mij op?

Wie gebruikt GRADE?
GRADE wordt wereldwijd al door meer dan 60 organisaties gebruikt. Voorbeelden zijn de WHO, de Cochrane Collaboration, American College of physicians, de Amerikaanse Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), het Britse National Institute for Clinical Excellence (NICE) en in Nederland heeft het CBO GRADE geadopteerd, terwijl diverse organisaties dat momenteel overwegen.

;Kan GRADE wel gebruikt worden als er geen of weinig wetenschappelijk bewijs is?
In de publicaties over GRADE wordt veel aandacht besteed aan systematische reviews en meta-analyses van randomized controlled trials (RCTs). Men kan daardoor de indruk krijgen dat GRADE alleen geschikt is voor vakgebieden waar veel wetenschappelijk bewijs aanwezig is. Dit is echter niet het geval. Ook wanneer er weinig of slechts dun wetenschappelijk bewijs beschikbaar is, helpt het zichtbaar maken van de wetenschappelijke basis bij de beslissingen of een behandeling zonder voorbehoud kan worden aanbevolen. Bij een wankele wetenschappelijke basis en mogelijk zorgwekkende bijwerkingen van een behandeling zal er een andere aanbeveling gedaan worden. Doordat de wetenschappelijke basis en de andere overwegingen hierdoor helder worden zal het waarom van de aanbeveling beter worden begrepen en daarom ook beter worden nagevolgd.
GRADE maakt het makkelijker om de overwegingen die hebben geleid tot aanbevelingen te volgen.

Moeten altijd GRADE profles of Summary Of Findings (SOF) worden gemaakt?
De GRADE Working Group faciliteert het maken van GRADE profiles (een soort evidencetabellen) en/of Summary of Findings tables door het beschikbaarstellen van GRADEPRO software. Deze gebruiksvriendelijke software is gratis te downloaden en stelt u in staat de systematische beoordeling van het wetenschappelijk bewijs op systematische wijze te presenteren. De software is hier te downloaden.
GRADEPRO is eigenlijk alleen maar goed te gebruiken wanneer meta-analyses van RCTs met voldoende kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn. Dat betekent echter niet dat GRADE niet te gebruiken is als deze meta-analyses niet beschikbaar zijn. In zo’n geval is het beter GRADEPRO niet te gebruiken, tenzij u zelf een meta-analyse wilt doen. Hier zijn andere oplossingen voor beschikbaar. POST VOOR ZORG kan u ondersteunen hierbij de voor u meest geschikte keuze te maken.

Wat levert het gebruik van GRADE mij op?
Gebruik van GRADE levert op dat gebruikers van een richtlijn beter kunnen zien hoe sterk het onderliggende bewijs is en waar deze beoordeling op is gebaseerd. Een belangrijk voordeel van GRADE is verder dat het momenteel wereldwijd in een hoog tempo door steeds meer organisaties wordt geadopteerd. Om nationaal of internationaal over de inhoud van richtlijnen te kunnen communiceren zal gebruik van GRADE binnenkort een must zijn. Bovendien wordt bij GRADE gebruik wordt gemaakt van de eerder genoemde tussenproducten (Summary of Findings tables, GRADE profiles). Deze worden sinds kort verzameld in een database. Wanneer internationaal verschillende organisaties een richtlijn ontwikkelen of herzien in hetzelfde vakgebied, kan het delen van SOF tabellen de ontwikkeling van de richtlijn aanzienlijk doelmatiger maken.
Binnenkort meer veelgestelde vragen (FAQS) OVER GRADE