POST VOOR ZORG is uw ideale partner bij de implementatie van de GRADE methodiek in uw procedure voor richtlijnontwikkeling. Piet Post is actief lid van de internationale GRADE Working Group. Dankzij talloze discussies over GRADE tijdens bijeenkomsten van de GRADE Working Group en dankzij daadwerkelijke toepassing van GRADE bij richtlijnontwikkeling is hij zeer deskundig op het gebied van GRADE. Hij droeg bij aan een Nederlands initiatief op dit gebied, de GRADE NL groep, en ook gaf hij verschillende workshops over de toepassing van GRADE.
Als lid van de GRADE Working Group is hij mede-auteur van een aantal artikelen uit de momenteel
verschijnende serie artikelen over GRADE in the Journal of Clinical Epidemiology

Wat is GRADE?
Bij evidence-based richtlijnontwikkeling wordt gebruik gemaakt van gradering van het wetenschappelijk bewijs. Dit verheldert wat de kwaliteit van het wetenschappelijke bewijs is en bevordert de communicatie hierover. Helaas bestaan er wereldwijd talloze graderingssystemen. Daarom is ongeveer 10 jaar geleden in een internationale groep wetenschappers de GRADE methodiek ontwikkeld. Daarbij komen alle dimensies van de kwaliteit van het bewijs aan bod.
Bij richtlijnontwikkeling volgens de GRADE methodiek wordt de kwaliteit van het bewijs per uitkomst beoordeeld. Er zijn talloze uitkomsten van behandelingen van ziekte mogelijk, zoals sterfte, pijn, bloeding, verminderd functioneren, etc. Om het werkbaar te houden beveelt de GRADE Working Group aan om het wetenschappelijk bewijs voor een beperkt aantal uitkomsten te beoordelen, namelijk alleen voor kritische en belangrijke uitkomsten. Daarvoor dienen alle mogelijke uitkomsten te worden gewaardeerd.
De stap van conclusies uit wetenschappelijk onderzoek naar aanbevelingen wordt in GRADE op een andere wijze gefaciliteerd in vergelijking met andere tot voor kort gebruikelijke methoden. GRADE maakt namelijk onderscheid tussen zwakke en sterke aanbevelingen. Naast de kwaliteit van het bewijs spelen 3 andere factoren bij het bepalen of een aanbeveling zwak (de aanbevolen therapie is een optie voor een deel van de patiënten) of sterk (de aanbevolen therapie zou aan nagenoeg alle patiënten moeten worden aanbevolen) moet zijn. Dit levert dus vier determinanten op:

– Kwaliteit van het bewijs
– De balans tussende gewenste en de ongewenste effecten van de behandeling
– Variatie in waarden en voorkeuren van patiënten t.a.v. een behandeling.
– Kosten (gebruik van middelen)

De weging van deze 4 determinanten is een uitdaging, waar ook de GRADE Working Group betere methoden voor zoekt. Post Voor Zorg heeft ruime ervaring met dit proces en kan u daardoor op een goede manier door dit proces leiden en u in staat te stellen een richtlijn volgens de GRADE methodiek te ontwikkelen. Een overzicht van het proces van richtlijnontwikkeling met GRADE is te zien op de afbeelding rechts. (Yngve Falck-Ytter, M.D., GRADE working group)

Voor vragen over GRADE klikt u hier

GRADE wordt op dit moment ingevoerd of overwogen bij richtlijnontwikkelende organisaties in Nederland. Piet Post van POST VOOR ZORG heeft namens het CBO met succes een pilot met GRADE uitgevoerd tijdens de 3e herziening van de richtlijn osteoporose en fractuurpreventie. Ook heeft hij tijdens het Guidelines International Network (GIN) congres in 2009 in Lissabon een workshop over GRADE bij richtlijnontwikkeling geleid.