HAndleiding RIchtlijnontwikkeling en toolbox in de Nederlandse Gezondheidszorg (HARING)

De ZonMw-programma’s Richtlijnen Jeugdgezondheid en Kennisbeleid Kwaliteit Curatieve Zorg (KKCZ) financieren gezamenlijk het project ‘Handleiding richtlijnontwikkeling en toolbox in de Nederlandse Gezondheidszorg’. De twee programma’s stimuleren beide het ontwikkelen van richtlijnen. Daarnaast willen zij de methodiek van richtlijnontwikkeling verbeteren en innoveren. Dat doen ze nu samen in de zogenoemde ‘HARING-studie’ (Handleiding richtlijnontwikkeling en toolbox in de Nederlandse Gezondheidszorg). De studie vindt plaats onder leiding van IQ Healthcare en zal uitmonden in een handleiding en digitale toolbox waarmee richtlijnontwikkelaars aan de slag kunnen.


Piet Post participeert in 2 themagroepen:

Kennislacunes (voorzitter)
Opstellen aanbevelingen (ondersteuning)