Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) ontwikkelt voor haar leden richtlijnen. Een KNGF richtlijn richt zich op een bepaalde aandoening of klacht en beschrijft kwalitatief goed fysiotherapeutisch handelen per fase van het methodisch handelen. Deze richtlijnen beschrijven de meest actuele en wetenschappelijk onderbouwde aanpak van een aandoening. Dat geldt ook voor andere evidence-based producten van het KNGF, zoals standaarden beweeginterventies. Daarnaast participeert de KNGF in talloze multidisciplinaire richtlijnen voor aandoeningen waarbij fysiotherapie een rol speelt. Het KNGF wil haar eigen evidence-based producten ontwikkelen volgens een methode die gebruik maakt van de meest recente inzichten in evidence-based richtlijnontwikkeling. Het gebruik van de GRADE methodiek vormt hiervan een onderdeel.
Om de nieuwe werkwijze te ontwikkelen wordt een projectmedewerker door het KNGF aangesteld. Begeleiding van deze medewerker vindt plaats door een begeleidingsgroep.

Piet Post neemt als externe adviseur plaats in deze begeleidingsgroep.