Beleidsadviseur Richtlijnherziening ad interim voor de Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde (NMT)
Hierbij belast met de volgende taken:
– Opstellen procedure voor richtlijnherziening
– Herziening van een zestal richtlijnen

Adviseur bij het HARING project
– Voorzitter themagroep Kennislacunes
– Ondersteuning voor de themagroep Opstellen van aanbevelingen