Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) ontwikkelt voor haar leden richtlijnen. Een KNGF richtlijn richt zich op een bepaalde aandoening of klacht en beschrijft kwalitatief goed fysiotherapeutisch handelen per fase van het methodisch handelen. Deze richtlijnen beschrijven de meest actuele en wetenschappelijk onderbouwde aanpak van een aandoening. Het KNGF heeft besloten nieuwe richtlijnen, alsmede herzieningen van bestaande richtlijnen volgens de GRADE methodiek te ontwikkelen.

Piet Post ondersteunt als extern adviseur dit veranderingsproces.