De ervaring leert dat er aanvullende acties nodig zijn om er voor te zorgen dat de richtlijn daadwerkelijk wordt gebruikt en ingepast in bestaande procedures. Daar zijn talloze strategieën voor bedacht die soms werken, maar soms ook niet. Post Voor Zorg kan u ook helpen bij de implementatie van de richtlijn. Onze aanpak is pragmatisch en kenmerkt zich door 2 onderdelen. De eerste is veel aandacht voor de formulering van aanbevelingen. Een voorwaarde voor goede implementatie is namelijk dat de aanbevelingen specifiek en aktiegericht zijn.  Het tweede onderdeel is een analyse van alle factoren die belemmerend zouden kunnen werken bij de implementatie. Nadat deze in beeld zijn gebracht, nemen we met u de mogelijke interventies door, waarmee we de belemmeringen bij de implementatie van richtlijnen kunnen wegnemen.