POST VOOR ZORG is betrokken bij diverse innovatieve projecten op het gebied van richtlijnontwikkeling.

Het gaat o.a. om:
Methoden om richtlijnen te actualiseren (updaten)
Bijdragen aan de Handleiding richtlijnontwikkeling en toolbox in de Nederlandse Gezondheidszorg (HARING)
Kennislacunes
Opstellen van aanbevelingen
Methoden voor bepaling van generaliseerbaarheid
Aantal behandelde patiënten (volume) als indicator voor kwaliteit