Piet Post is de voorzitter van de themagroep ‘Kennislacunes’ van het HARING project.
Het doel van deze themagroep is een databank te ontwerpen waarin kennislacunes worden verzameld en een daarbij behorende procedure op te stellen die faciliteert dat de lacunes inderdaad als input worden gebruikt voor het opstellen en uitvoeren van de onderzoeksagenda. Met een juiste procedure zijn juist die kennislacunes te identificeren die aanbevelingen in een richtlijn kunnen verbeteren. Wanneer deze kennislacunes opgelost kunnen worden, biedt herziening een grote kans op een verbeterde richtlijn. Het moment van herziening kan zelfs hierop worden gebaseerd. Hierbij is afstemming met subsidiegevers en onderzoeksinstellingen over het aanpakken van kennislacunes wenselijk.