In 2011 werd de richtlijn osteoporose en fractuurpreventie voltooid. Piet Post was projectleider bij dit herzieningstraject, dat ook de ontwikkeling van een keuzehulp omvatte. Deze keuzehulp Deze keuzehulp geeft advies hoe men de kans op botbreuken kleiner kan maken. De keuzehulp draait vooral om de keuze of men medicijnen tegen osteoporose wil nemen en helpt patiënten de beschikbare informatie hierover in de richtlijn zo optimaal mogelijk te benutten.
De keuzehulp osteoporose staat op de website van Kies Beter.