Dr. Jako Burgers, hoofd Richtlijnontwikkeling & Wetenschap, Nederlands Huisartsgenootschap (destijds projectleider HARING project) over Piet Post als voorzitter en ondersteuner HARING themagroepen:

Piet Post overziet het veld van de richtlijnkunde en epidemiologie en is inventief in het bedenken van oplossingen voor de complexe problemen waar men in de praktijk tegen aanloopt. Hij respecteert de verschillende meningen en opvattingen en is in staat om deze in teamverband bij elkaar te brengen tot één gemeenschappelijke visie.