Methoden om richtlijnen te actualiseren (updaten)
Gefinancierd door de Regieraad heeft Piet Post in 2010 namens het CBO een verkenning uitgevoerd om na te gaan welke methoden beschikbaar zijn, knelpunten te inventariseren in het update proces en aanbevelingen te doen over de methode van voorkeur. Het te downloaden rapport van de eerste fase is eind 2010 voltooid. Een internationale publicatie over het in hierin opgenomen literatuuronderzoek is in voorbereiding. In de door Hans de Beer van het CBO geleide 2e fase worden bestaande methoden geïnventariseerd, wordt in samenwerking met Nederlandse richtlijnorganisaties een herzieningsmodel opgesteld en wordt de implementatie van de ontwikkelde methode voor update van richtlijnen gefaciliteerd.