Er zijn aanwijzingen dat mensen steeds kritischer staan tegenover wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt o.a. geïllustreerd door het onlangs gepubliceerde boek ‘Onzekerheid troef’ van Huub Dijstelbloem en Rob Hagendijk. Het boek brengt echter ook heuglijk nieuws. Zo wijzen de auteurs op de resultaten van het Eurobarometeronderzoek, waaruit o.a. blijkt dat maar liefst 68% verwacht dat eventuele negatieve gevolgen van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen worden ondervangen met nieuwe ontdekkingen en ontwikkelingswerk. Ook verwerpt 51% de stelling dat complexe problemen ook voor wetenschappelijke specialisten niet meer te begrijpen zijn.

Financiering van wetenschappelijk onderzoek
Betrouwbare financiering lijkt een belangrijk punt voor de Nederlandse bevolking. Zo vindt 75% dat wetenschappelijk onderzoek met publieke middelen moet worden betaald. 82% vindt dat meer in universiteiten geïnvesteerd moet worden, terwijl slechts 38% onderschrijft dat extra geld naar onderzoekslaboratoria moet. Slechts 14% is voor steun aan onderzoek voor het bedrijfsleven.

Bedreigingen
Tegelijkertijd vindt 60% van de Nederlanders dat wetenschapsbeoefenaars te afhankelijk zijn geworden van de industrie om ze nog te kunnen vertrouwen. Ook vindt 50% dat private financiering van onderzoek de ontwikkeling van een grondig begrijpen van problemen in de weg staat.

Dus de Nederlandse bevolking:

  • heeft veel vertrouwen in en hoge verwachtingen van wetenschappelijk onderzoek
  • vindt dat wetenschappelijk onderzoek met publieke middelen betaald moet worden
  • vindt dat het vertrouwen in wetenschappelijk onderzoek minder wordt, wanneer onderzoekers te afhankelijk worden van de industrie
  • vindt dat private financiering grondig begrip van problemen in de weg staat.

De mening van de Nederlandse bevolking contrasteert dus nogal met het regeringsbeleid. Zo zet men in op onderzoek dat het bedrijfsleven veel oplevert, stimuleert men private financiering van onderzoek en zelfs samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en bedrijfsleven.  Vooral bij het laatste punt loopt de onafhankelijkheid van wetenschappers gevaar en ligt het voor de hand dat vooral het bedrijfsleven profiteert van het hiermee deels met publieke middelen gefinancierde onderzoek.

Regering, luister naar het volk dat u gekozen heeft!

  • Zorg voor een degelijke publieke financiering van wetenschappelijk onderzoek
  • Bewaak de onafhankelijkheid van wetenschappers door private financiering onnodig te maken

 

 

 

Literatuur

Dijstelbloem H & Hagendijk R (red.) Onzekerheid troef. Amsterdam: Van Gennep, 2011.

European Commission. Special Eurobarometer 340. Science and Technology Report. June 2010.

 

Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek hoog gewaardeerd.