Onderhoud van richtlijnen is van groot belang. Een richtlijn die gedateerd is of in de praktijk niet (meer) bruikbaar is zal geen bijdrage leveren aan verbetering van de kwaliteit van zorg. En daar zijn richtlijnen toch primair voor bedoeld. Belangrijk daarbij is na te gaan of er geen nieuw wetenschappelijk bewijs is dat bestaande aanbevelingen kan diskwalificeren. Voor een update van de evidence zijn verschillende methoden.
Maar onderhoud omvat meer dan alleen een update van het wetenschappelijk bewijs. Ook belangrijk is om na te gaan of de richtlijn nog voldoende aansluit op de praktijk en of de richtlijn voldoet aan de eisen van alle in het AGREE instrument omschreven domeinen. Hiermee kunnen potentiële gebruikers en derden beoordelen wat de kwaliteit van de richtlijn is. Blijken er tekortkomingen in een of meer domeinen, dan kan POST VOOR ZORG er voor zorgen dat uw richtlijn wordt verbeterd.  POST VOOR ZORG leidt u langs de verschillende domeinen en zorgt er voor compleet onderhoud van richtlijnen.