De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) heeft vele activiteiten ontwikkeld op het terrein van het kwaliteitsbeleid. Praktijkrichtlijnen vormen een onderdeel hiervan. Deze praktijkrichtlijnen variëren van eisen die de beroepsgroep zelf stelt aan de tandheelkundige zorg en de organisatie daarvan tot uitwerkingen van wettelijke verplichtingen. Nadat deze richtlijnen zijn vastgesteld en bekrachtigd (geautoriseerd) worden ze naar verwachting toegepast door de betreffende professionals op wie de richtlijnen van toepassing zijn. Het is echter niet te verwachten dat een richtlijn in ongewijzigde vorm onbeperkt geldig blijft. Daarom dient de status van een richtlijn periodiek te worden gecontroleerd en zo nodig bijgesteld.

Om te bewaken dat herziening van richtlijnen op systematische wijze en volgens een vaste werkwijze plaatsvindt heeft de NMT Post Voor Zorg gevraagd een procedure voor richtlijnherziening te ontwikkelen. De procedure is inmiddels opgeleverd en goedgekeurd door het hoofdbestuur van de NMT. Voor meer informatie over deze procedure voor richtlijnherziening kunt u contact opnemen met Post Voor Zorg.