Piet Post zorgt voor ondersteuning van de themagroep ‘Opstellen van aanbevelingen’ van het HARING project. Het belangrijkste doel van deze themagroep is het maken van een raamwerk of checklist aan de hand waarvan het opstellen van zowel de meer generieke aanbevelingen alsook specifieke aanbevelingen om de meer specifieke patiënt(groep)en van dienst te kunnen zijn kunnen worden opgebouwd. Dit raamwerk zal onder meer moeten aangeven in welke mate generalisatie van studie-uitkomsten bij de ‘gemiddelde’ patiënt naar specifieke groepen (etnische groepen, fragiele ouderen, groepen met comorbiditeit etc) is geoorloofd.