Piet Post  is arts-epidemioloog en in 2002 geregistreerd als Arts Maatschappij en Gezondheid/ profiel Beleid en Advies. In 1999 is hij aan de Erasmus Universiteit gepromoveerd op het epidemiologisch proefschrift “Incidence and survival of prostate cancer since 1970”. Hij is gespecialiseerd in het verrichten van systematisch literatuuronderzoek en meta-analyses. Sinds 2002 houdt hij zich meer bezig met advisering in de gezondheidszorg. Bij het CBO stond sinds 2007 advies en ondersteuning bij richtlijnontwikkeling centraal. Daar hervond hij ook zijn bestemming in de epidemiologie, namelijk het beoordelen en systematisch samenvatten van wetenschappelijke literatuur, met het oog op mogelijke toepassing in de praktijk.

Na het faillissement van het CBO besloot hij POST VOOR ZORG op te richten. Met POST VOOR ZORG concentreert hij zich op zijn sterke punten, het op waarde kunnen schatten van wetenschappelijk onderzoek en het geven van begeleiding om op basis hiervan de vertaalslag naar de praktijk te kunnen maken.