Wijst u de weg van wetenschappelijke bevindingen (kennis) naar de praktijk.

Post Voor Zorg is een eenmanszaak,  opgericht door zijn enige medewerker Piet Post.

Ik ben als gepromoveerd  arts-epidemioloog uiteraard een pleitbezorger van wetenschappelijk onderzoek. Maar ik wil meer. Ik ben namelijk gedreven om wetenschappelijke kennis verder te brengen dan alleen in publicaties. Niet iedere wetenschappelijke bevinding moet echter leiden tot toepassing in de praktijk. Daarom dient het onderzoek op zijn merites te worden beoordeeld in samenhang met ander onderzoek over hetzelfde thema in een systematisch literatuuronderzoek. De GRADE methodiek is hiervoor een bruikbaar hulpmiddel. Vooral bij het formuleren van optimale zorg bij de ontwikkeling van evidence-based richtlijnen zie ik GRADE als een geweldig hulpmiddel om de onderbouwing van richtlijnen expliciet en transparant te maken. Voor de begeleiding van het traject van richtlijnontwikkeling en vooral bij het maken van de vertaalslag van wetenschappelijk bewijs naar de praktijk ben ik een gedreven en deskundig adviseur. Centraal hierbij staat de afweging van de gewenste en ongewenste effecten van de te overwegen test of behandeling.  Om eenmaal ontwikkelde richtlijnen actueel en bij de praktijk passend te houden  sta ik klaar voor het noodzakelijke periodieke onderhoud. En uiteraard is de laatste stap in het proces van kennis naar de praktijk er een die mij ook aanspreekt, want zonder deze stap verliest het hier voor liggende werk zijn waarde. Voortdurende aandacht tijdens het hele proces voor toepassing in de praktijk en een pragmatische kijk op de beschikbare methoden om dit te bevorderen karakteriseren hierbij mijn aanpak.

Post Voor Zorg wijst u de weg van wetenschappelijke bevindingen (kennis) naar de praktijk.