Een steenmannetje is een stapeltje stenen dat meestal in een bergachtige omgeving gebruikt wordt om de optimale route naar de bestemming aan te geven. Hoewel een steenmannetje er minder officieel uit ziet als andere route-aanduidingen weet de wandelaar die de weg zoekt dat hij blindelings op een steenmannetje kan vertrouwen.

Steenmannetje als symbool
Daarom symboliseert een steenmannetje de richtlijn. Het geeft de richting van de optimale route (de optimale zorg) aan. Dit is vooral belangrijk voor diegenen die de juiste weg niet weten, maar het kan diegenen die het wel weten helpen een betere weg (betere zorg) te kiezen, zodat de kwaliteit van zorg verbetert.
Het steenmannetje staat ook symbool voor de diensten van POST VOOR ZORG. Het plaatsen van een steenmannetje (ontwikkelen richtlijn) vraagt zorgvuldig onderzoek van de mogelijkheden en het je verplaatsen in de positie van de wandelaar (zorgprofessional). Een steenmannetje vergt ook onderhoud. Wanneer er een of meer steentjes afvallen kan het steenmannetje niet meer als zodanig herkenbaar zijn. Ook kan het zijn dat er betere alternatieven ontstaan of dat suboptimale alternatieven teveel op de voorgrond komen.

Op de foto links is de functie van steenmannetjes duidelijk zichtbaar. Hier is  de weg te zien die door tenminste 2 zichtbare steenmannetjes wordt aangegeven. Op de achtergrond een wandelaar met rugzak, die de aangegeven weg heeft gevolgd.

Op de rechter foto is een steenmannetje te zien dat de weg naar ‘delicate arch’ aangeeft, een van de mooiste stenige bogen in Arches National Park, Utah, USA.