Het Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE) dient te adviseren omtrent de inzet van neuromodulatie bij patiënten met chronische pijn. De opdracht voor het uitvoeren van een systematische review van de literatuur is verleend aan Yolba Smit. Piet Post van Post Voor Zorg treedt hierbij als tweede beoordelaar op. De effectiviteit van de volgende interventies wordt nagegaan:

  • Spinal Cord stimulation (SCS)
  • Intrathecal Analgesic Delivery Pump (IADP)

bij de volgende aandoeningen met chronische pijn:

  • kanker
  • Complex regionaal pijnsyndroom (CRPS)
  • Failed back surgery
  • Coronaire hartziekte
  • perifere vaatziekte

De beoordeling omvat:

  • selectie van literatuur
  • Kwaliteitsbeoordeling
  • GRADE beoordeling

Het rapport wat hiermee wordt samengesteld vormt mede de basis voor beslissingen over vergoeding van neuromodulatie bij de behandeling van patiënten met chronische pijn.