et Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE) dient te adviseren omtrent de inzet van neuromodulatie bij patiënten met chronische pijn. De opdracht voor het uitvoeren van een systematische review van de literatuur was verleend aan Yolba Smit. De effectiviteit van Spinal Cord stimulation (SCS) en Intrathecal Analgesic Delivery Pump (IADP) werd onderzocht voor de aandoeningen: kanker, complex regionaal pijnsyndroom (CRPS), failed back surgery, coronaire hartziekte en perifere vaatziekte.
Piet Post trad hierbij als tweede beoordelaar op. Dit hield in:

  • selectie van studies
  • kwaliteitsbeoordeling van de geselecteerde randomised controlled trials (RCTs)
  • GRADE beoordeling van de kwaliteit van de ‘body of evidence’
  • data-invoercontrole

Deze review is inmiddels opgeleverd en zal binnenkort te raadplegen zijn op de website van het KCE.