Actualiseren van richtlijnen is een must voor iedere organisatie die richtlijnen ontwikkelt. Zowel wetenschappelijke ontwikkelingen als veranderingen in de omgeving waarin een richtlijn van kracht is kunnen eerder geformuleerde aanbevelingen ontkrachten. Denk daarbij aan veranderingen in diagnostische en/of therapeutische mogelijkheden, veranderingen in voorkeuren van patiënten t.a.v. uitkomsten van ziekten, veranderingen in het juridisch kader, etc. Post Voor Zorg helpt u op systematische wijze in kaart te brengen welke veranderingen van invloed kunnen zijn op aanbevelingen in bestaande richtlijnen. De resultaten hiervan kunnen aanleiding zijn de richtlijn te herzien, maar ook is het mogelijk de richtlijn slechts te herzien op die punten die verouderd zijn.

Wij hanteren geen standaardprocedure, maar kiezen samen met u een op maat toegesneden oplossing die tegemoet komt aan uw wensen en de situatie. Update van het wetenschappelijk bewijs kan op verschillende manieren plaatsvinden. De meest grondige methode is het actualiseren van de bij de initiële ontwikkeling gebruikte zoekstrategie. Er kan echter ook gekozen voor een meer pragmatische strategie, waarbij vooral wordt uitgegaan van commentaren in belangrijke tijdschriften. POST VOOR ZORG neemt op verzoek de voor- en nadelen van beide methodes met u door. Nadat u een goed geïnformeerde keuze heeft kunnen maken, kan POST VOOR ZORG de update in zijn geheel voor u verzorgen, inclusief zoeken, beoordelen en samenvatten van literatuur. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de samenhang met de oorspronkelijke richtlijn en de communicatie naar de (potentiële) gebruikers, zodat de update van de richtlijn ook in de praktijk zijn beslag krijgt.
Post Voor Zorg, het adres voor update van richtlijnen.