De kwaliteit van zorg kan verbeterd worden door richtlijnen te ontwikkelen en te gebruiken. In een Nederlandse systematische review is vastgesteld dat richtlijnen inderdaad het proces en de structuur van de zorg verbeteren. Dat richtlijnen ook leiden tot betere uitkomsten in de zorg kon uit de beschikbare literatuur niet worden geconcludeerd. Uiteindelijk is dat wel het doel en misschien kan in bepaalde gevallen beter een ander instrument worden gekozen om dat doel te bereiken.
Behalve bij richtlijnen kan POST VOOR ZORG u ook adviseren en ondersteunen bij andere methoden om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Te denken valt aan de ontwikkeling van indicatoren en aan de verzameling van gegevens die informatie geven over de uitkomsten van deze indicatoren (audit). Feedback van deze informatie aan betrokken professionals is een beproefde methode om de kwaliteit van zorg te bevorderen.

Voor andere initiatieven kunt u ook bij ons terecht. Gaat het echter om activiteiten waar wij onvoldoende vanaf weten, dan zullen we u graag verwijzen naar ter zake deskundigen. Uiteindelijk gaat het Post Voor Zorg er om dat u een verbetering van de kwaliteit van zorg kunt realiseren.