Stress wordt vaak als ongezond ervaren. Dat hoeft echter niet zo te zijn. En het positief waarderen van stress is zeker goed voor je! Dit onderschrijft mijns inziens het nut van NLP.

NLP  (neurolinguistisch programmeren) is een pragmatische discipline, die vooral put uit de ervaringen (modelleren van) succesvolle mensen op bijvoorbeeld het gebied van psychotherapy. De methodologie van NLP komt niet voort uit systematisch empirisch onderzoek, maar is grotendeels geconstrueerd op basis van  ervaringen van de bedenkers van deze discipline.… Lees verder >>

Laat patiënten zelf goed geïnformeerd over hun behandeling beslissen, maar informeer zo nodig over de irrationaliteit in die voorgenomen beslissing.

Deze stelling past naar mijn mening bij de taak van de arts om patiënten zo goed mogelijk te informeren. Ik voel me daarin gesteund door 2 recente artikelen (van Verma en van Sarela) gepubliceerd in respectievelijk JAMA en BMJ.

Gezamenlijke besluitvorming, ‘shared decision making’ wordt in de geneeskunde inmiddels wijdverspreid gepropageerd. Dat is een goede zaak. De keuze voor … Lees verder >>

In 2011 werd de derde herziening van de richtlijn osteoporose en fractuurpreventie voltooid. Piet Post was namens het CBO projectleider bij de ontwikkeling van deze richtlijn. Al bij de start van deze herziening spraken de werkgroepleden unaniem de wens uit dat deze richtlijn goed geïmplementeerd zou worden. Hiervoor zijn een aantal hulpmiddelen ontwikkeld om de implementatie te bevorderen, zoals een samenvattingskaart, een patiëntenversie van de richtlijn en een keuzehulp. Een volledige beschrijving van de implementatie-activiteiten is te vinden in hoofdstuk … Lees verder >>

Gezamenlijke besluitvorming (shared decision making) wordt steeds meer gepropageerd in de geneeskunde. Terecht, want de behandelingskeuze is in veel gevallen niet zwart-wit. Waarom zou de voorkeur van de patiënt dan niet zwaarder moeten wegen dan die van de arts? De praktijk lijkt echter weerbarstiger. Zo is het onwaarschijnlijk dat de regionale verschillen in de frequentie van chirurgische operaties veroorzaakt worden door regionale verschillen in voorkeuren van patiënten. In een recent onderzoek naar klantervaringen bleek namelijk dat minder dan de helft … Lees verder >>

Het medicijn Truvada (combinatie van emtricitabine en tenofovir) wordt veel gebruikt voor de behandeling van patiënten die met HIV zijn geïnfecteerd, om AIDS te voorkomen. Het middel zou volgens de New Scientist nu echter ook overwogen te worden voor de preventie van HIV infectie, dus voordat blootstelling aan HIV heeft plaatsgevonden. Volgens een bericht van Gilead, de fabrikant van het middel zou een expert commissie van de Food and Drug Administration (FDA) op 10 mei met 19 stemmen voor … Lees verder >>

In 2011 werd de richtlijn osteoporose en fractuurpreventie voltooid. Piet Post was projectleider bij dit herzieningstraject, dat ook de ontwikkeling van een keuzehulp omvatte. Deze keuzehulp Deze keuzehulp geeft advies hoe men de kans op botbreuken kleiner kan maken. De keuzehulp draait vooral om de keuze of men medicijnen tegen osteoporose wil nemen en helpt patiënten de beschikbare informatie hierover in de richtlijn zo optimaal mogelijk te benutten.
De keuzehulp osteoporose staat op de website van Kies Beter.… Lees verder >>

Er zijn aanwijzingen dat mensen steeds kritischer staan tegenover wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt o.a. geïllustreerd door het onlangs gepubliceerde boek ‘Onzekerheid troef’ van Huub Dijstelbloem en Rob Hagendijk. Het boek brengt echter ook heuglijk nieuws. Zo wijzen de auteurs op de resultaten van het Eurobarometeronderzoek, waaruit o.a. blijkt dat maar liefst 68% verwacht dat eventuele negatieve gevolgen van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen worden ondervangen met nieuwe ontdekkingen en ontwikkelingswerk. Ook verwerpt 51% de stelling dat complexe problemen ook voor wetenschappelijke … Lees verder >>

Op gezette tijden klinkt er een pleidooi voor het verplichten van een fietshelm, in het bijzonder voor kinderen. Dat is niet zo vreemd, want in veel landen is het dragen van een fietshelm de gewoonste zaak van de wereld.  Ook in Nederland zou een fietshelm veel leed kunnen voorkomen, aangezien per jaar ongeveer 26.000 kinderen en jongeren op de spoedeisende hulp behandeld worden na een ongeluk met de fiets.  In een kwart van de gevallen betreft het hoofdletsel (Nu.nl; 25 … Lees verder >>

Interessante resultaten van medisch wetenschappelijk onderzoek word dikwijls in de pers besproken. Helaas berichten journalisten niet altijd accuraat over het besproken onderzoek of ze  gaan aan de haal met een of meer aansprekende of controversiële resultaten. Daardoor zijn sommige onderzoekers minder gemotiveerd om de resultaten van hun onderzoek onder een breed publiek bekend te maken.

Een deel van de oplossing zit waarschijnlijk in het beter opleiden van wetenschapsjournalisten. Het boek “Goochelen met getallen” van Hans van Maanen kan daar bijvoorbeeld … Lees verder >>

Laatst raakte ik met een vriend in gesprek over door de farmaceutische industrie gesponsorde reizen om ergens op de wereld een voordracht te houden. Hij vroeg zich af hoe onafhankelijk die voordracht zou zijn. Mijn antwoord was heel helder. De spreker wordt zonder twijfel beïnvloed door de belangen van de sponsor.  Daar is namelijk vrij veel onderzoek naar gedaan.

Ik ben overigens niet van mening dat financiële vergoeding van diensten door de (farmaceutische) industrie niet voor zou moeten komen. Wel … Lees verder >>