In juni van dit jaar werd door BSL het Pinkhof zakwoordenboek ‘evidence-based’ geneeskunde uitgegeven. Dit handzame boekje samengesteld door de epidemiologen en richtlijnmakers  Mariska Tuut en Hans de Beer, richtlijnmaker en dermatoloog Jannes van Everdingen en taalkundige Arnoud van den Erenbeemt en vormt  een nuttige vraagbaak voor iedereen die met ‘evidence-based’ medicine te maken heeft. Het boekje geeft de betekenis van vele klinisch epidemiologische begrippen, maar geeft bij sleutelbegrippen ook een uitgebreidere uitleg met sprekende voorbeelden.  Verder zijn diverse onderwerpen gegroepeerd rond een gemeenschappelijk begrip. Zo worden onder Analyse allerlei vormen van analyse besproken, variërend van intention-to-treat-analyse tot variantieanalyse. Ook worden alle vormen van bias onder het sleutelwoord bias besproken. Wel jammer dat ‘confounding by indication’ niet wordt besproken, voor onderzoekende dokters een zo belangrijke bron van vertekening.  In een recent artikel op mijn blog over het nut van randomisatie ga ik hier wel uitgebreid op in. Mogelijk kunnen de auteurs hier in een volgende druk meer aandacht aan besteden.  Het boekje is bij BSL te bestellen.